“… พระเจ้าอยู่หัวท่านสอนว่า “อย่าไปกั้นขังน้ำ ต้องหาทางให้เขาไป”
สั้นๆ แต่ชัดเจนและเป็นทางออกทีี่่แก้ปัญหาได้จริง….
ช่วงน้ำทะเลหนุนก็หยุดปล่อยน้ำเหนือแค่ ๒-๓ ชั่วโมง
พอน้ำทะเลลดก็เร่งระบายน้ำออกทะเลให้เร็ว
นี่คือสมดุลย์ที่ในหลวงท่านตรัส…..

เครดิต : Jobbkk. และ Facebook น้ำขึ้นให้รีบบอก pantip.com ค่ะ