รายการ ข่าว 3 มิติ ได้เสนอข่าวเกียวกับการรับมือปัญหาโลกร้อน..

ที่เกาะหมากปัจจุบันรีสอร์ทต่างๆ กว่า 48 แห่งบนเกาะหมาก ร่วมกันทำโครงการ Low Carbon Destination หรือ เกาะคาร์บอนต่ำ โดยการเริ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ เช่น ไฟราวสะพาน ไฟในร้านอาหาร ระบบน้ำอุ่น ปั๊มน้ำ เริ่มดำเนินการมาตั่งแต่ 3 ปีที่แล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจในโครงการ..