โปรโมชั่นพิเศษงาน “ไทยเที่ยวไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 11″

 วันที่ 16-19 สิงหาคม 2555 บูธ C78 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ห้องพัก / อาหารเช้า 2 ท่าน /1 คืน

ประเภทห้อง ราคาปกติห้องพัก / คืน วันที่ 16 ส.ค. 55- 31 ต.ค. 55 วันที่ 1 พ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56
สำหรับ 2 ท่าน สำหรับ 2 ท่าน
Sea View 4,000.- 1,499.- 2,700.-
Autumn Leaf 5,000.- 1,999.- 3,300.-
Pool Side View 5,800.- 2,299.- 3,800.-
The Beach Front 7,200.- 2,499.- 4,700.-
Pool Hut Villa 9,000.- 2,699.- 7,900.-

** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าเรือ ท่านละ 900.- บาท (ไป-กลับ)

Package 3 วัน 2 คืน

ประเภทห้อง ราคาปกติห้องพัก / คืน วันที่ 16 ส.ค. 55- 31 ต.ค. 55 วันที่ 1 พ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56
สำหรับ 1 ท่าน สำหรับ 1 ท่าน
Sea View 6,900.- 4,999.- 6,300.-
Autumn Leaf 7,400.- 5,499.- 6,700.-
Pool Side View 7,900.- 5,799.- 7,100.-
The Beach Front 8,900.- 5,999.- 8,100.-
Pool Hut Villa 11,000.- 6,199.- 10,900.-

** ราคาสำหรับ 1 ท่าน รวม  ห้องพัก 2 คืน (พัก 2 ท่าน / ห้อง)  อาหารหลัก 6 มื้อ, อาหารว่าง 2 มื้อ  เรือ Spoot Boat แหลมศอก – เกาะหมาก  กิจกรรมดำน้ำ ดูปะการัง  กิจกรรมท่องเที่ยวเกาะกระดาด

>> Print Promotion <<

 

พิเศษสำหรับท่านที่ต้องการชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะหมาก

 เกาะกระดาด 2 ท่าน ท่านละ 500.- บาท (รวมเรือ ไป – กลับ / ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ) พิเศษ สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป ท่านละ 350.- บาท  เกาะขาม ท่านละ 400.- บาท (รวม รถ รับ – ส่ง/เรือ ไป – กลับ / ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ)  ดำน้ำ 3 จุด บริเวณเกาะรัง ท่านละ 750.- บาท (รวมอาหารกลางวัน รถ/เรือ)   นั่งรถเที่ยวรอบเกาะ ท่านละ 100 บาท ใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที(5 ท่านขึ้นไป)  

เงื่อนไขการจอง จองในงานวันนี้ มัดจำเพียง 50% ส่วนที่เหลือ โอนชำระก่อนเดินทาง

สามารถใช้วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ได้ ยกเว้น วันหยุด นักขัตฤกษ์

  พิเศษ ! สำหรับท่านที่ต้องการไปเป็นหมู่คณะตั่งแต่ 10 ท่านขึ้นไป มีราคาพิเศษให้ กรุณาติดต่อโทร. 085-906-5075