เกาะหมากได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ซินนาม่อนได้รวบรวมส่วนหนึ่งของภาพที่ส่งเข้าประกวด Photo Contest 2014 ที่ผ่านมา

บรรยากาศที่สวยที่สุด ในความทรงจำ ในบรรยากาศ Low Carbon บรรยากาศที่เกาะหมาก พักที่เกาะหมากซินนาม่อน คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศดี ๆ ที่จะอยู่ในความทรงจำไม่ลืมเลือน

Photo Contest 2014-20