Koh Mak Photo Contest 2014

กติกาการส่งภาพเข้าร่วมประกวด

1. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ หรือแสกนจากฟิล์ม สามารถปรับสีหรือตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น 2. ส่งรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPEG หรือ .TIFF (ไม่รับไฟล์ที่เป็น RAW FILE หรือไฟล์ที่เป็นนามสกุลอื่น) 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่าย โดยมีคำบบรรยายภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวหรือความประทับใจที่สอดคล้องกับแนวคิด Low Carbon Toursism ประมาณ 4-5 บรรทัด 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ทั้งไม่เคยตีพิมพ์ลงในสื่อใดๆ 5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

ผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด

สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่   Download

ตั่งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 19 กันยายน 2557

ติดต่อสอบภาพรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอั๋น โทร 098-254-6545 , คุณจอย โทร 091-739-4078 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 22 กันยายน 2557 ติดตามได้ที่แฟนเพจ Kohmak Cinnamon Resort

ส่งใบสมัครกลับไปที่ info@ilovekohmak.com 

รางวัล มี 3 รางวัลเป็นที่พัก ของผู้สนับสนุนงานนี้ เป็นที่พักในเกาะหมากจ๊ะ !!!

 ราคาพิเศษ !!!!  

เดือนกันยายน ราคาสุดพิเศษ กับหน้า Low Season ตั่งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายนนี้เท่านั้น !!!
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://goo.gl/L58pA4