แพ็คเกจไซต์ S เหมาะสำหรับคนเมื่องที่หนีมาพักร้อนระยะสั้น หรือมีเวลาน้อยแค่ 2 วัน 1 คืน

มีเวลาน้อยก็ไม่เป็นปัญหา ถ้าใจอยากจะมาเกาะหมาก แต่แนะนำให้มารอบเช้าๆ ที่สุด คือไม่เกินเที่ยง เพื่อที่เราจะมีเวลาท่องเกาะรอบๆ ได้คุ้มค่าสุดๆ

10.30 น. รอบแรกเลยยิ่งดีค่ะ มาถึงเกาะก็ประมาณ 11.30 น. มีเวลาพักทานข้าว พักผ่อน เที่ยวเกาะขาม หรือเกาะกระดาดก็เลือกได้ตามสะดวก