โปรโมชั่นพิเศษงาน “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 25″

มางานเดียวเที่ยวได้ทั้งตระกูล
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 – 2 กัยยายน 2555 บูธ G222 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์