ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตราด

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดตราดเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่ที่ประชาชนมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และมีตำนานความศักดิ์สิทธิ์เล่าขานกันมา นอกจากนี้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ. ตราด ยังมีสถาปัตยกรรมแบบจีนที่งดงาม โดดเด่นและแตกต่างจากศาลหลักเมืองในจังหวัดอื่นๆ ทั่วไป