เพียงแค่ผ่านมาเยี่ยมเยือนซินนาม่อน ให้ได้รู้ว่ามาถึงแล้ว “เกาะหมาก” ถ่ายรูปชื่นชมบรรยากาศที่สะพานสู่ฝันอันโด่งดัง ยาวที่สุดในเกาะหมาก และยังเป็นเอกลักษณ์ ของเกาะหมากอีกด้วย..