COOL Outing หัวร่อต่อกะ 6 กับ “หรรษา สระ เ-าะ” รวมก๊วน 10 ยก 5 ออฟฟิศเที่ยว ติดเกาะ ฟังเพลงเพราะ เคล้าเสียงหัวเราะ พร้อมอร่อยเหาะกับ SINGULAR 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม เกาะหมากชินนามอน นำทีมสร้างความสนุกสนานโดย พีเจแนน กัญดา ศรีธรรมูปถัมภ์ พีเจตั้ม ดนู สิงหเสนี และพีเจไปป์ ปวร กิจเจริญการกุล