เมื่อข้อมูลมีจำนวนมาก การรับรู้ก็ย่อมเกิดความสับสน ยิ่งในสถานการณ์น้ำท่วม ก็มักจะเกิดความตื่นตระหนก ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือ การที่มีข้อมูลจำนวนมากแต่จับต้นชนปลายไม่ถูก และไม่แน่ใจว่าข้อมูลไหนจะนำมาใช้ได้จริง ในทั้งๆ ที่แต่สื่อพยายามนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ แต่ก็พบปัญหาในความน่าเชื่อถือ มากกว่านั้น เมื่อเราเจอปัญหาน้ำท่วม เราจะสามารถเอาตัวรอดได้อย่างไร ฉะนั้นการเตรียมตัวจึงเป็นสิ่งจำเป็น ก่อนหน้านี้ หลายคนคงจะคุ้นกับคลิปวีดีโอ “รู้สู้ flood” ที่ถูกเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ ตั้งแต่ตอนแรก จนถึงขณะนี้ ตอนที่สี่ใกล้จะออกมาแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า “รู้สู้ flood” มาจากใคร ใครเป็นคนทำ และมีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใด ซึ่งจะต้องไม่ลืมว่า งานทุกอย่างย่อมมีที่มาที่ไปเสมอ ในการนี้ “สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์” หนึ่งในทีม “รู้สู้ flood” ให้สัมภาษณ์กับ “มติชนออนไลน์” ถึงเบื้องหลังในการทำผลงานชิ้นนี้ว่า มาจากการที่กลุ่มเพื่อนรู้สึกว่า ข้อมูลที่ได้รับมีจำนวนมาก มีหลายสื่อ หลายช่องทาง แทนที่ข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์ แต่กลายเป็นโทษ เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก กระแสต่างๆ ทำให้ตื่นตระหนก หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงบ้าง จากการที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ สาขาการผลิตภาพยนตร์ น่าจะใช้ความรู้ตรงนี้ มาใช้กับการนำเสนอข้อมูลให้เป็นที่เข้าใจ หรือนำข้อมูลที่มีอยู่มาจัดหมวดหมู่ เพื่อให้คนดูเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆ

Read more…