เกาะหมากซีฟู้ด อยู่บริเวณอ่าวนิด ขับมอร์เตอร์ไซจากชินนามอนไปประมาณ 10 นาที เราก็ถึงเกาะหมากซีฟู้ดแล้วค่ะ ที่ร้านเป็นระเบียงยื่นเข้าไปในทะเล มองเห็นวิวทะเล และสะพานอ่าวนิดชัดเจน ตกแต่งด้วยไม้ ลมเย็นสบาย อาหารหลากหลายเมนู กุ้ง หอย ปู ปลา ปูนิ่มก็มีนะคะ