“เกาะกระดาด” เกาะอันซีนไทยแลนด์แห่งทะเลตราดที่ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก เหตุ ที่ได้ชื่อว่าเกาะกระดาด ก็เพราะแต่เดิม ต้นกระดาด ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของ ชื่อเกาะกระดาด อีกทั้งรูปร่างของเกาะก็ยังมีลักษณะ แบนราบเหมือนแผ่นกระดาษด้วยเช่นกัน เกาะกระดาดมีความน่าสนใจ ตรงที่เป็นเกาะที่มีการออกโฉนดถูกต้อง ตามกฎหมาย มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศปัจจุบันเกาะกระดาด มีสถานะเป็นเกาะส่วนตัว บนเกาะมีรีสอร์ทเพียงแห่งเดียวบนเกาะ ผู้ที่ต้องการจะมาท่องเที่ยวบนเกาะแห่งนี้จึงต้องซื้อ แพ็คเกจทัวร์ของทางรีสอร์ท